Promoção!

FORMAÇÃO LEITORA. OBRAS IMPRESCINDÍVEIS

Category:
5,00
Ana Cristina Macedo

Eulalia Agrelo Costas
Sara Reis da Silva
(Coordenação)

Ano: 2014
Formato: 14,0cm x 21,0cm
Nº de páginas: 272
ISBN: 9789898582362

Descrição

(…) A presente monografía substantiva algunhas das investigacións máis recentes desenvolvidas ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, a partir da súa variedade modal e xenolóxica e entendida consensuadamente como “materia insistuíbel” no proceso de formación lecto-literaria. Baixo o título Formación lectora. Obras imprescindíbeis, reúnense estudos, unha entrevista, experiencias e propostas didácticas, ademais de recensións críticas, da autoría de investigadores portugueses e galegos interesados tanto na divulgación da crítica sobre a escritura para a nenez e mocidade coma na mediación lectora. (…) Unha intención común emerxe, xa que logo, destes textos: valorar a relevancia dun conxunto esteticamente recoñecido de obras situadas no ámbito da literatura para a infancia e a xuventude na formación lectora. Posibilitar a mediadores da lectura, cun maior ou menor grao de especialización, un coñecemento máis profundo e sistemático de textos e/ou obras entendidas como básicas na formación dun lector competente e crítico – nas palabras de Umberto Eco un “leitor do segundo nível”, ou sexa, aquel que, para selo, precisa de “ler muitas vezes, e certas histórias têm de ser lidas até ao infinito” (Eco, 2014: 210)–, a través da presentación de análises e da proposta de liñas de lectura, é, pois, o fin último deste volume, que propón tamén e, en última instancia, unha visión compartida e aberta (francamente intercultural) sobre a escrita orientada ás primeiras idades.

As cordinadoras /coordenadoras

 

TEXTO EM PORTUGUÊS E EM GALEGO

Avaliações

Ainda não existem avaliações.

Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.